Elmúltam 18 éves

Sajnos még nem vagyok 18 éves :(

Adatkezelési tájékoztató

A Humán Start Kft. Adatvédelmi Szabályzat melléklete.

Hatályos: 2019. január 1. napjától

 

Általános rendelkezések

Humán Start Kft.
(cégjegyzékszáma: 12 09 006075
2651 Rétság Hunyadi sor 3 B ép.
e-elérhetősége: humanstart@t-online.hu
info@futohazsorfozde.com)

mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https:// www.futohazsorfozde.com weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása GDPR rendelet II fejezet 6 cikk, (1) bekezdés a) pontja.

A hozzájárulást az Ügyfél, a 2. pontban megjelölt adatok kezelése tekintetében, jelen adatkezelési tájékoztató előzetes megismerését követően, – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – majd a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés módjáról, céljáról, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 1. Értelmező rendelkezések 

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

 1. Az Ön hozzájárulásával történő adatkezelés:

2.1.A Humán Start Kft. által a honlapon kezelt, továbbított adatai: az Ön neve (vezeték és utónév), e-mail címe,

2.2. Az adatkezelés célja: kapcsolat felvétel,

2.3. Az adatkezelés időtartama: adatkezelési cél megvalósulása vagy a hozzájárulás visszavonása,

2.4. Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR II fejezet 6. cikk 1 a) bekezdés).

2.5. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatkezelési tájékoztató előzetes megismerését követően– az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – tevőleges elfogadásával, illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Ha a hozzájárulását nem adja meg, ebben az esetben nem tudunk Önnel kapcsolatba lépni.

2.6. Az Ügyfél visszavonhatja a hozzájárulását Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul töröli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

2.7.  Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Az adatkezelés során az adatkezelő adatfeldolgozót von be az adatfeldolgozásba (WEB lap üzemeltető).

A Web lap üzemeltetése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok, adatgyűjtésének célja:

az üzemeltetés során történő visszaélések, rendellenességek során az ezt előidéző IP címek és az események időpontja visszakereshető legyen.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak:

szerver log

az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe,

esemény időpontja

időtartama: 7 nap

az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszer adatai.

 1. Süti-kezelés

Meghatározások

A sütik olyan rövid szöveg részletek (betűk és/vagy számok), melyek lehetővé teszik a web szerver számára, hogy a clienten (il browser) elmentsék az ugyanazon honlap látogatása során újból (munkarész sütik) vagy a későbbiekben, akár napokkal későbbi látogatás során is felhasználható információkat (tartós sütik). A sütiket, a felhasználó preferenciájától függően, az egyéni browser menti el az adott eszközön (számítógép, tablet, okostelefon).

Ehhez hasonló technológiák, úgy mint a web beacon (webjelzők), átlátszó GIF-ek és a HTML5-el bevezetett helyi tár minden formája felhasználható a felhasználó viselkedésével és a szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos információk összegyűjtésére.

A Tájékoztató a továbbiakban a sütiket és az összes, hozzá hasonlóan használt technológiát “süti” néven említi.

Süti típusok

A sütik tulajdonságai és felhasználása alapján az alábbi kategóriák különböztethetőek meg:

 • Feltétlenül szükséges sütik. A Honlap megfelelő működése szempontjából elengedhetetlen sütikről, melyek a bejelentkezés és a honlap bizalmas funkcióiba történő belépés kezeléséhez szükségesek. A süti élettartama szigorúan a munkamenetre korlátozódik (a browser bezárásával törlődnek).
 • Elemző és szolgáltatási sütik, amelyek a honlap látogatottságával és használatával összefüggő információk összegyűjtésére és elemzésére szolgálnak, névtelenül. Ezek a sütik, a felhasználó azonosítása nélkül lehetővé teszik például annak mérését, hogy az adott felhasználó a későbbi időpontokban kapcsolódik-e a honlapra. Ezen kívül lehetővé teszik a rendszer monitorálását, illetve teljesítményének és felhasználhatóságának javítását. Lehetőség van a sütik kiiktatására a működés elvesztése nélkül.
 • Profil sütik. Olyan tartós sütik, amelyeket (névtelenül vagy névvel) a felhasználó preferenciáinak felismerésére, illetve böngészési élményének javítására használnak. A Honlap nem használ ilyen típusú sütiket.

Harmadik felek sütije

Egy honlap látogatása során sütiket kaphat a látogató mind a látogatott oldalról (“tulajdonosok”), mind más szervezetek által (“harmadik felek”) kezelt oldalakról. Erre egyértelmű példák a Facebook, Google+ és Linkedin oldalak “social plugin”-jei. Ezek a látogatott oldal olyan részei, amelyeket közvetlenül az adott oldal generál és a vendéglátó oldalba vannak beépítve. A socialpluginek legáltalánosabb használatának célja bizonyos tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása. Ezeknek a plugineknek a jelenléte a harmadik felek által kezelt oldalakról, illetve azok felé történő sütik továbbításáról szólnak. A “harmadik felek” által összegyűjtött információk kezelését az arra vonatkozó tájékoztató tartalmazza, melyet fontos elolvasni.

Honlapon használt sütik:

Egyetlen sütit használunk, ez a PHPSESSID ami csak a böngésző bezárásáig kerül tárolásra. Ez a süti a wordpress oldal működéséhez szükséges, ebben tárolja azt a WordPress keretrendszer, hogy az adott látogató az életkor ellenőrzést elvégezte-e már, illetve hogy az adott felhasználó adminisztrátorként van-e bejelentkezve az oldalra (ennek hiányában nem lehetne szerkeszthető a tartalom)

Analitikus és egyéb adattovábbítás nincs.

 

 1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre 

4.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, illetéktelen harmadik félnek nem adják át.

4.2. Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. tárhelyszolgáltató, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az adatok védelméről Adatvédelmi megállapodásban gondoskodott.

4.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

4.4 A bankkártyás fizetés választásakor a Humán Start Kft. (2651 Rétság Hunyadi sor 3 B ép.) adatkezelő által a futohazsorfozde.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a vásárló neve, e-mail címe, kapcsolattartási és szállításkor elérhető telefonszáma, számlázási és szállítási címe, a vásárolt tételek megnevezése, darabszáma, értéke, az alkalmazott kedvezmény, felmerülő csomagolási költségek és a szállítási díj összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. Az adatkezelő a web lap üzemeltetése során adatfeldolgozót alkalmaz.

Weblap üzemeltető adatfeldolgozó megnevezése:

Tárhely szolgáltató neve: STOCEK-IT BT.

Tárhely szolgáltató címe: 1084 Budapest, Német u 2. 3. em. 13.

Székhelye: 1084 Budapest, Német u. 2.

 

5.1. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során az Adatfeldolgozó betartja az információs önrendelkezési jogról szóló GDPR előírásokat és a 2011. évi CXII. törvény előírásait.

5.2. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

 1. Jogorvoslat

6.1. Az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek joga van:

 • a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését kérelmezni;
 • adatkezeléshez kapcsolódó hozzájárulásának visszavonására,
 • a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozást, vagy a feldolgozás elleni tiltakozást kifogásolni és
 • az adathordozhatósághoz (azaz a személyes adatainak átvitelét kérelmezni egyik adatkezelőtől a másikhoz, bizonyos körülmények között). Ha ezen jogok közül bármelyiket gyakorolni kívánja, vegye fel a kapcsolatot a Human Start Kft.-vel.

 

Küldhet kérelmet ellenőrzésre, javításra, törlésre, kifogásolásra vagy adatátvitelre humanstart@t-online.hu , info@futohazsorfozde.com e-mail címre vagy levélben a Humán Start Kft.-nek
székhely: 2651 Rétság Hunyadi sor 3 B ép.

6.2. Annak biztosítása érdekében, hogy a hozzáférési kérelmet Ön készítette, kérjük, küldje el az azonosítójának egy példányát a kéréssel, 25 napon belül válaszolunk arra.

Ha panaszt szeretne tenni arról, ahogy a Humán Start Kft. kezeli a az Ön személyes adatait, jelentheti ezt a: humanstart@t-online.hu , info@futohazsorfozde.com e-maíl címre. Ha ez nem vezet a kívánt eredményhez, panaszt nyújthat be a lakóhelye, vagy adatkezelő székhelye szinti törvényszék vagy az adatvédelmi hatóság felé.

 

Adatkezelő székhelye szerinti bíróság:

 • név: Balassagyarmati Törvényszék
 • Cím: 2660 Balassagyarmat Köztársaság tér 2.

 

Adatvédelmi hatóság:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu

 

Rétság. 2019.01. 01.

 

a Human Start Kft
ügyvezetője

Cart
 • No products in the cart.